Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

For oss i NINEMI.NO er det viktig at personopplysningene dine behandles trygt og ansvarlig. NINEMI.NOs behandling av dine personopplysninger skal til enhver tid være i tråd med EUs personvernforordning (GDPR). Du skal alltid kunne vite hvilken informasjon vi samler inn og hvordan vi bruker den.

Denne personvernerklæringen gir deg en oversikt over hvilke personopplysninger vi innhenter og behandler om deg, hva vi bruker dem til og dine rettigheter som kunde hos oss.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Living Medical A/S, som er eier av NINEMI.NO, et Norsk selskap med organisasjonsnummer 816 728 452

Living Medical A/S har kontor i Selbu i Norge. Vi tar forbehold om at oppdateringer av personvernerklæringen vil forekomme dersom endringer i drift og tjenestetilbud påvirker hvordan vi behandler informasjon. Du vil alltid kunne finne den oppdaterte versjonen av vår personvernerklæring på ninemi.no/pages/personvern

Hvis du har spørsmål eller andre henvendelser om personvern i , ber vi deg kontakte oss på post@ninemi.no

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person som for eksempel navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

Hvilke personopplysninger behandler vi og til hvilke formål benytter vi dem?

Når du benytter deg av tjenestene våre, eller handler hos oss på nett, kan du direkte eller indirekte gi oss opplysninger om deg selv. Denne informasjonen lar oss blant annet gjennomføre betalinger, yte service og tilby fraktalternativer, samt gi deg tilpasset innhold/kommunikasjon og forbedre nettsidene våre.

Du kan lese mer om de ulike kategoriene av personopplysninger som vi behandler, samt formålet med behandlingen av disse opplysningene, under. 

Kontakt- og stedsinformasjon

For å kunne identifisere og kommunisere med deg, samler vi inn visse kontaktopplysninger direkte fra deg når du benytter deg av tjenestene våre. Dette inkluderer navn, e-postadresse, telefonnummer, postnummer, leverings- og fakturaadresse. Denne informasjonen er nødvendig for de følgende formål:

 • Beregne hvilke fraktalternativer vi kan tilby
 • Fastslå hvor varer og eventuell faktura skal sendes
 • Kontakte deg i forbindelse med, eller på annen måte håndtere, dine bestillinger av våre varer og/eller tjenester
 • Kontakte deg i forbindelse med dine eventuelle henvendelser til kundeservice eller andre av NINEMI.NOs instanser for å kunne håndtere potensielle servicesaker e.l.
 • Sende deg ordrebekreftelse/kvittering og angrerettskjema i forbindelse med bestilling
 • Med ditt samtykke, sende deg jevnlige nyhetsbrev med utvalgte produkter og tjenester, samt invitasjoner til å delta i kundeundersøkelser og forretningsutviklingsinitiativer
 • Hvis du velger å skrive en produktanmeldelse – dele denne med andre kunder

Betalingsinformasjon

For å kunne gjennomføre betalingen din, eventuelt tilbakebetale deg ved retur, må du gi oss opplysningene vi trenger for å kunne overføre beløp fra/til deg i betalingssystemet. Dette inkluderer blant annet. følgende:

 • Bank-/kredittkortnummer
 • Kontonummer
 • Fakturainformasjon

Finansiell informasjon

Når du søker om kreditt via våre samarbeidspartnere, som f.eks.Selbu Sparebank, VIPPS, Klarna, Pypal og Stripe, vil være samarbeidspartnere kunne foreta en kredittsjekk. Resultatet av denne kredittsjekken lar oss gjennomføre kjøp på kreditt.

Enhets-/bruksinformasjon

Når du besøker nettsidene våre, kan vi bruke såkalte informasjonskapsler (cookies) til å indirekte innhente informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, herunder din IP-adresser. Dette lar oss blant annet gjøre følgende:

 • Se hvordan du fant frem til nettsiden vår
 • Se hvordan du navigerer
 • Tilpasse nettsidens format etter hvilken plattform du bruker
 • Skreddersy innhold etter hva du viser interesse for

Hvorfor har vi lov til å behandle personopplysninger?

I henhold til gjeldende personvernlovgivning plikter Living Medical A/S å basere sin behandling av dine personopplysninger på et lovlig grunnlag. Living Medical A/S behandling av dine personopplysninger skjer basert på et av de følgende grunnlagene:  

 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, herunder nødvendig for å kunne administrere ditt kundeforhold og for å kunne tilby deg våre produkter og tjenester 
 • Du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger til et eller flere spesifikke formål 
 • Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til en berettiget interesse som følges opp av oss, betinget av at dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran og krever vern av dine personopplysninger 
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse

Informasjonssikkerhet og deling av personopplysninger

Living Medical A/S har strenge tekniske og organisatoriske tiltak på plass for å forhindre at dine personopplysninger blir gjenstand for upassende eller ufrivillig utlevering, bruk, tilgang, endring eller tap.

Vi håndterer i hovedsak alle personopplysninger innenfor EU/EØS. Hvis personopplysninger overføres til eller behandles i et land utenfor EU/EØS, sørger NINEMI.NO for at det gis nødvendige garantier for å sikre nødvendig grad av sikkerhet og de registrertes rettigheter, for eksempel ved at vi partene inngår avtale basert på EUs standardavtalevilkår eller mottakeren er sertifisert etter EU-US Privacy Shield.

Vi selger aldri personopplysninger. Tilgang til personopplysningene dine gis kun til medarbeidere hos Living Medical A/S eller dets søsterselskaper for å oppfylle de ovenfor nevnte formålene og våre samarbeidspartnere/underleverandører, dersom det er nødvendig for å utføre en bestemt oppgave, innfri juridiske krav eller du gir ditt samtykke til deling. Vi vil i konkrete tilfeller også kunne dele personopplysninger med offentlige myndigheter.

Et selskap som behandler data på vegne av oss kalles en databehandler. Dette kan være en av våre databehandlere. Når vi bruker en databehandler sørger vi for å ha databehandleravtaler med dem som regulerer hvordan de kan behandle dataen de får tilgang til.

Se nærmere informasjon vedrørende hvem vi kan dele dine personopplysninger med i det følgende.

Samarbeidspartnere, leverandører, underleverandører og søsterselskaper

For å oppfylle forpliktelsene våre overfor deg, og de formål som beskrives i denne personvernerklæringen, vil Living Medical A/S kunne dele dine personopplysninger med våre leverandører eller underleverandører, samt selskaper i Living Medical A/S forretning.

Betalings-/kredittselskaper

For å gjennomføre kjøp, kan opplysningene dine deles med finansinstitusjoner. Hvis du velger å bruke kredittjenester som tilbys gjennom våre samarbeidspartnere, vil opplysningene dine deles med betalings- og kredittselskaper. Samarbeidspartnerne våre vil også utføre en kredittsjekk av deg ved kjøp av abonnement eller søk om kreditt.

Forsikringsselskap

Hvis du velger å forsikre et eller flere produkt når du handler hos oss, vil personopplysninger og produktinformasjon deles med forsikringsselskapet.

Offentlige myndigheter

Der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt, kan Living Medical A/S dele personopplysninger om deg med offentlige myndigheter, slik som for eksempel Skatteetaten eller politiet.

Lagring av informasjonen

Vi lagrer kun personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som skildres i denne personvernerklæringen. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier. Vi gjennomfører regelmessige gjennomganger og sletter personopplysninger dersom det ikke lenger er nødvendig å beholde dem.

Informasjonskapsler

Vi benytter oss av informasjonskapsler, såkalte cookies, for å innhente informasjon og tilby funksjonalitet på nettsidene våre. Noen informasjonskapsler er nødvendige for å kunne gjennomføre kjøp og betaling, mens andre hjelper oss med å forbedre brukeropplevelsen og tilpasse innhold. Ta gjerne en titt på vår policy om informationskapsler

Rettigheter

Som kunde har du mange rettigheter, også når det gjelder personvern. Vi vil i tråd med dine rettigheter svare på dine henvendelser vedrørende dine personopplysninger så snart som mulig og senest innen én måned, med mindre annet følger av gjeldende lovgivning.

Se nærmere informasjon om dine personvernrettigheter under.

Rett til innsyn i dine personopplysninger

Du har rett til å be om innsyn i de personopplysninger som Living Medical A/S behandler om deg, og herunder be om en kostnadsfri kopi av informasjonen vi har om deg. Dersom du ønsker flere kopier, kan Living Medical A/S kreve av deg et rimelig gebyr basert på våre administrasjonskostnader.

Rett til endring/korrigering

Vi er opptatte av at personopplysningene vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at opplysningene vi har lagret om deg er feilaktige eller ufullstendige, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss som angitt i denne personvernerklæringen slik at vi kan endre/korrigere dine opplysninger.

Rett til sletting

Hvis du ikke lenger ønsker at vi skal lagre opplysningene dine, har du rett til å kreve dem slettet.

Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Hvis vår behandling er basert på ditt samtykke og dette blir tilbakekalt, vil opplysningene dine slettes.

Rett til begrensning av behandling

Du kan be om at behandlingen begrenses dersom noe av det følgende gjelder:

 • Du bestrider at personopplysningene er korrekte
 • Behandlingen er lovstridig
 • Lagring av personopplysningene er ikke lenger nødvendig fra vår side, men du trenger dem for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettslig krav

Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot at personopplysningene dine behandles i de tilfeller der vår behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å utøve en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet, eller behandlingen er nødvendig for formål knyttet til vår berettigede interesse.

Din rett til å protestere gjelder ikke dersom personopplysningene er nødvendige for å utføre en avtale du har med oss eller vi er pålagt i henhold til lov å behandle personopplysningene dine. Retten til å protestere gjelder heller ikke dersom LIVING MEDICAL A/S kan vise at tungtveiende grunner går foran protesten din.

Dersom formålet med personopplysningene er direkte eller tilpasset markedsføring, har du imidlertid alltid rett til å protestere.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få personopplysninger, som er gitt til eller automatisk samlet inn av oss, overført til deg selv eller en ny behandlingsansvarlig i et maskinlesbart format. Dette gjelder hvis det rettslige grunnlaget for behandlingen er samtykke, eller behandlingen har vært nødvendig for å oppfylle en avtale med deg og behandlingen utføres automatisk.  Rett til dataportabilitet skal ikke ha negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter. 

Rett til å tilbaketrekke samtykke

Du kan når som helst tilbakekalle ethvert samtykke du har gitt til Living Medical AS

Rettigheter ved automatiserte avgjørelser, inkludert profilering

Du har rett til ikke å bli gjenstand for en beslutning som utelukkende er basert på automatisk behandling, inkludert profilering, som kan ha juridiske konsekvenser eller tilsvarende for deg.

Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller der avgjørelsen:

 • er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale med deg
 • er tillatt etter gjeldende lovgivning
 • er basert på at du har gitt ditt samtykke til behandlingen

Kommunikasjon

Living Medical A/S kan bruke opplysningene dine til å kommunisere med deg via e-post, brev og telefon. Hvis du ikke ønsker å motta informasjon fra oss, kan du avregistrere deg umiddelbart ved å benytte linken nederst i hvert nyhetsbrev. Du kan også sende oss en henvendelse på post@ninemi.no og merke den "personvern"

Tilsynsmyndighet

I Norge er det Datatilsynet som er tilsynsmyndighet når det gjelder personvern, og som har ansvaret for å overvåke at alle som behandler personopplysninger overholder personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR). Hvis du mener at Living Medical A/S behandler personopplysningene dine i strid med disse, har du rett til å sende inn en klage ved å kontakte Datatilsynet.