24-TIMERS EKG MONITOR (HOLTER)

HeartFit er en HOLTER monitor for kontinuerlig EKG overvåking i opp til 24 timer. Analyse med AI (Artificial Intelligence) som sammenligner resultatet opp mot database i USA med 300.000 EKGer og 50 millioner EKG-biter.